Liên hệ

Mọi thắc mắc về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:
      Văn phòng Ban Điều hành Dự án Sách Hay 
      Địa chỉ: 341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
      Điện thoại: +84 (8) 38.37.0208 - Fax: +84 (8) 54.04.1173
      Hotline: 0978 821 112 (Anh Quang Diệu)
      Website: www.SachHay.org